Sungurlu'yu Seviyoruz...

AkpınarAkpinar köyü
, Ankara-Samsun yoluna 2 km, Sungurlu'ya 18 km uzaklıkta tepeler arasına, bundan 100 yıl önce kurulmuştur. Budaközü çayı, Akpınar köyü toprakarı içinden, Ankara-Samsun yoluna paralel olarak geçer. Köy, tarım kooperatifi, sağlik ocağı, ilk okulu ile örnek köy olarak faliyet gösterirken, tarım politikaları göçü doğurmuş ve bugün nüfusu 203 lere kadar düşmüştür. Bir zamanlar yakın köylerin bile çekim merkezi iken bugün gittikçe erimiştir. Son yıllarda köye dönüşte, yeniden bir hareketlilik yaşansa da, özellikle yetişen yeni nesili, köyde tutmaya yetmemiştir. Yaz aylarında, hasat zamanında 2 aylık bir dönemde nüfusunda artış olsa da bu sadece geçici bir artıştır. 2000'li yıllarda Sungurlu'ya yapılması düşünülen organize sanayi bölgesi için, köyün kuzey doğusuna düşen kesimdeki (Sungurluya yakın bölümdeki ) toprakları istimlâk edilmiştir. Köylülerin büyük çoğunluğunun itirazına rağmen istimlâk işi bitirilmiş, ama organize sanayi yapımı çalışmaları hâlâ başlamamıştır. Köyün en verimli topraklarının tarım dışı alanlarda kullanılması, her nekadar köylülerin tepkilerine yolaçsa da bu birleşik bir tepkiye dönüşmediği için, kadere boyun eğer gibi kabul edilmiştir. Çeşitli tarım denen tarım türü, yıllardır yapılmaya devam etmektedir. Zaman zaman ürün çesitinde ülkenin ekonomik politikasindaki değişikliğe uygun olarak mercimk, nohut , ayçiceği yada kimyonun öne geçmesine rağmen en belirleyici olan buğdaydır. Tarım üretiminin makinalar ile yapılmaya başlaması göçü hızlandırmış. Istanbul ve Ankara göç alan şehirlerin başındadır.

    Akpınar Köyü'nün bugün kurulduğu yerdeki tarihi, yüz yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Ismail'in oğlu Hüseyin'in eski köy odalarında anatılanlardan hatırladığı kadarıyla, köy yaklaşık yüz yıldır, bugünkü yerinde bulunmaktadir. Bugünkü yerine gelene kadar bilinen iki defa yer değiştirildiğidir. Bilinen ilk yerleşim Ağkuyu yakınlarındaki, Ören'dir , şimdi bilinmeyen bir sebeple Lâlek(leylek) tepesi denen yere kurulmuş. Daha sonrada, oranın çok fazla killi ve çamurlu toprağı, yağışlar ile hayatı çekilemz hale getirdiği için, bugünkü yerine taşınılmış. Bugün Sırçalı'nın bulunduğu yerdeki kuyu, ağzı kapalı, varlığı tesadüfen koyun otlatan çocuklar tarafindan bulunmuş. Tatlı suyun varlığı, arazinin çakıllı, kumlu yapısı yerleşmeyi daha çekici hale getirince, yüzyıl önce, şimdiki yerine, sırçalının bulunduğu yere yerleşilmiş.

    Elektirik köye 1980'li yıllarda getirilmiş. Ama köye ilk televizyonun gelişi ondan 5-6 yıl öncesine dayanmaktadır.

    Birzaman büyük sorun olan su, son on yıldır, su dağıtım sistemi ile evlere kadar getirilmiştir. Ama onun yanında hâlâ köyün harcama ve hayvanların sulama ihtiyacının büyük bir kismını köyün içinde ve de dışındaki pınarlardan karşılanmaktadır. Bunlardan başlıcası "şıka", köyün girişinde, hemen tarım kooperatifinin alt tarafinda yeralır. Sağlık ocağı ve ilk okulun önündekiler, zaman zaman kesintili de olsa harcama suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Yakın zamanda Köyün içinde, orta mahalleye yapılmış yeni bir pınar vardır. Bir diğeri ise Cumkaan evin altındakidir. Yukarı mahalledeki pınar geçmişten beri Beşpınarlılar ile arada sorun olmuş, kesintili olarak faliyete geçmiştir. "Dere" ise köy caminin yanına yapılmış ve sonradan Arap Hasan'ın evinin arkasındaki suyunda katılması ile yukarı mahallenin harcama suyunu karşılar olmuştur. Bunun yanında irili ufaklı kaynaklar, zaman zaman kurusa da köylülerin su ihtiyacını karşılar durumda. Nüfusun azalması ile su, şimdilerde neredeyse her evin önünde akar hâle gelmiştir. Bir zamanlar ise su, başlıbaşına bir sorun idi. "Ağ kuyu" ise, yine bundan 50 yıl öncesinden çamaşır yıkmakta kullanır, ve deterjansız, sadece kille çamaşırları bembeyaz yaptığı için, büyük temizlik dönemlerinde, sabahın erken saatlerinde ağ kuyunun etrafında kazanlar kurulurdu. Yakın zamanlarda harman yeri yakınında yapılan, suyu biraz acımtırak pınar, daha çok hayvanları sulamak için kullanılmaktadır.